Cây gừng cũng là giữa những loại cây cối dễ tính, có thể trồng được ở khu vực miền bắc và mang lại giá trị tài chính cao. Sau đây shop chúng tôi xin giới thiệu với bà con một vài hướng dẫn về kỹ thuật trồng và âu yếm cây gừng:

1. Thời vụ trồng

- Cây gừng sinh trưởng phạt triển tốt nhất ở ánh sáng trên 200C. Bởi vì vậy, thời vụ trồng gừng tốt nhất đối với các tỉnh miền bắc nên trồng vào đầu mùa Xuân, tức trồng từ tháng 2 mang đến tháng 3 dương kế hoạch hàng năm.

Bài viết liên quan