Tải Game

Sự kiện chào mừng ngày 12/12

10/12/2018

 

Chuỗi sự kiện: Chào ngày 12/12

Rơi đồ đặc biệt - Đổi Pokemon - Đổi Nguyên Liệu - Đổi máy học mới - Nạp đơn vật phẩm đặc biệt - X2 EXP

 

Vật phẩm sự kiện:

1. Sự Kiện Nạp Đơn Vật Phẩm Đặc Biệt

Phạm Vi: Từ C1S1 đến C9S1

Nội Dung; Trong thời gian sự kiện, mở bán vật phẩm đặc biệt là Phiếu 12/12

2. Sự kiện trao đổi đặc biệt:

Phạm Vi: Từ Từ C1S1 đến C9S1

Nội Dung: trong thời gian sự kiện, sử dụng Sao Quốc Khánh để trao đổi lấy những vật dụng tốt sử dụng tăng mạnh sức mạnh nhân vật.

 

3. X2 EXP

Thời gian: 00h00p ngày 12/12 đến 23h59p ngày 12/12.

Nội Dung: trong thời gian sự kiện, mỗi lần càn quét phụ bản sẽ được nhận gấp đôi kinh nghiệm

 

​Trân trọng,

BQT Liên Quân Poke

Tags:
 
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ