Tải Game

Chuỗi sự kiện: Quốc Tế Lao Động

30/04/2019

 

Chuỗi sự kiện: Quốc Tế Lao Động

Rơi đồ đặc biệt - Đổi Pokemon - Đổi Nguyên Liệu - Nạp đơn vật phẩm đặc biệt

 

 

Vật phẩm sự kiện:

1. Sự Kiện Nạp Đơn Vật Phẩm Đặc Biệt

Phạm Vi: Từ C1S1 đến C9S4

Nội Dung; Trong thời gian sự kiện, mở bán vật phẩm đặc biệt là Huân Chương Lao Động

2. Sự kiện trao đổi đặc biệt:

Phạm Vi: Từ Từ C1S1 đến C9S4

Nội Dung: trong thời gian sự kiện, sử dụng Huân Chương Lao Động để trao đổi lấy những vật dụng tốt sử dụng tăng mạnh sức mạnh nhân vật.

 

Trân trọng,

BQT Liên Quân Poke

Tags:
 
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ