Tải Game

Chuỗi sự kiện: Cá Tháng Tư

31/03/2019

 

Chuỗi sự kiện: Cá Tháng Tư

Rơi đồ đặc biệt - Đổi Pokemon - Đổi Nguyên Liệu - Nạp đơn vật phẩm đặc biệt

 

 

Vật phẩm sự kiện:

1. Sự Kiện Nạp Đơn Vật Phẩm Đặc Biệt

Phạm Vi: Từ C1S1 đến C9S3

Nội Dung; Trong thời gian sự kiện, mở bán vật phẩm đặc biệt là Diều Giấy

2. Sự kiện trao đổi đặc biệt:

Phạm Vi: Từ Từ C1S1 đến C9S3

Nội Dung: trong thời gian sự kiện, sử dụng Diều Giấy để trao đổi lấy những vật dụng tốt sử dụng tăng mạnh sức mạnh nhân vật.

 

​Trân trọng,

BQT Liên Quân Poke

Tags:
 
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ