Mu1ed9t lou1ea1t u201chu1ea3o thu1ee7u201d lu00e0 bé chu00e1u vào gia tu1ed9c Nu0103m Cam u0111u00e3 gia nhập vu00e0o 1 vu1ee5 hu1ed7n chiu1ebfn du1eabn u0111u1ebfn cu00e1i chu1ebft cu1ee7a Trung su0129 cu1ea3nh su00e1t Phan Lu00ea Su01a1n.

Bạn đang xem: Đàn em năm cam gồm những ai? bây giờ ra sao?

Sau u00e1n cu1ea3i tu1ea1o, Nu0103m Cam thu00eam bu1ea1n Tru1edf lu1ea1i Su00e0i Gu00f2n, Nu0103m Cam bu1ecb cu01a1 quan cu00f4ng an theo du00f5i vu00e0 quu1ea3n thu00fac su00e1t sao. Nu0103m Cam tu1ea1o cho mu00ecnh vu1ebb bu1ec1 ngou00e0i u0111u1ea7y chu1ea5t lu01b0u01a1ng thiu1ec7n, khu00f4n khu00e9o u0111u1ebfn mu1ee9c nham hiu1ec3m nhu01b0 nhỏ cu00e1o, biu1ebfn hu00f3a linh hou1ea1t nhu01b0 nhỏ ku1ef3 nhu00f4ng biu1ebft cố kỉnh u0111u1ed5i mu00e0u su1eafc phu00f9 hu1ee3p vu1edbi mu00f4i tru01b0u1eddng su1ed1ng cu1ee7a mu00ecnh sau khi ru1eddi tru1ea1i cu1ea3i tu1ea1o. Hu00e0ng ngu00e0y Nu0103m Cam cu00f3 lu1ecbch sinh hou1ea1t ru1ea5t lu00e0nh mu1ea1nh chu01a1i thu1ec3 thao, xem phim nghe nhu1ea1c, thi thou1ea3ng thou1ea3ng u201cnu1ec3 tu00ecnhu201d bạn bè thu00e2n hu1eefu mu1edbi u0111i u0111u00e1nh vu00e0i vu00e1n bu00e0i hou1eb7c xu00f3c u0111u0129a. Thu1ef1c chu1ea5t Nu0103m Cam sau khi du00ednh u201cvu1ed1u201d u0111u00e3 tu1ec9nh tu00e1o vu00e0 khu00f4n khu00e9o hu01a1n ru1ea5t nhiu1ec1u, mu1ea1ng lu01b0u1edbi lu00e0m u0103n, cu00e1c su00f2ng bu1ea1c cu1ee7a Nu0103m Cam vu1eabn tru1ea3i du00e0i tu1eeb quu1eadn 1,3,4,10,11, Phu00fa Nhuu1eadn, Bu00ecnh Chu00e1nh. Nu0103m Cam du00f9ng nguu1ed3n thu bu1ea5t chu00ednh nu00e0y nuu00f4i du01b0u1ee1ng u0111u00e0n em vu00e0 giao tu1ebf u0111u1ec3 đậy chu1eafn hu1ecdat u0111u1ed9ng phu1ea1m phu00e1p cu1ee7a y. Ngou00e0i hu00e0ng chu1ee5c su00f2ng bu1ea1c vì u0111u00e0n em Nu0103m Cam lu00e0m chu1ee7, y u201cu0111u1ea7u tu01b0u201d tru1ef1c tiu1ebfp 4 su00f2ng bu1ea1c lu1edbn tu1ea1i su1ed1 4 u0111u01b0u1eddng u0110u1ed3n u0110u1ea5t quu1eadn 1; phu01b0u1eddng 3 quu1eadn 4; ngu00e3 3 Biu00ean Hu00f2a - Xa lu1ed9 Hu00e0 Nu1ed9i vu00e0 mu1ed9t su00f2ng tu1ea1i Hu00f3a An (Biu00ean Hu00f2a). Cu00e1c su00f2ng bu1ea1c nu00e0y chu1ee7 yu1ebfu lu00e0 xu00f3c u0111u0129a vu00e0 binh xu1eadp xu00e1m, mu1ed7i ngu00e0y Nu0103m Cam thu u0111u01b0u1ee3c u00edt nhu1ea5t 200 triu1ec7u. Ngou00e0i u201cu0111u1ea7u tu01b0 u0111u1ecf u0111enu201d Nu0103m Cam cu00f2n hu00f9n vu1ed1n nhu00e0 hu00e0ng Cu00e1nh Buu1ed3m 300 triu1ec7u u0111u1ed3ng, nhu00e0 hu00e0ng Ra Khu01a1i 1 tu1ec9, Thanh Vy 200 triu1ec7u, vu00e0 cu00f3 1/2 cu1ed5 phu1ea7n u1edf vu0169 tru01b0u1eddng Monaco, Metropolis. Nhiu1ec1u nhu00e0 hu00e0ng, vu0169 tru01b0u1eddng ru1ea5t mong mỏi u0111u01b0u1ee3c Nu0103m Cam gu00f3p vu1ed1n, thu1eadm chu00ed lu00e0 u201cvu1ed1n khu1ed1ngu201d cu0169ng u0111u01b0u1ee3c, miu1ec5n lu00e0m sao cu00f3 u0111u01b0u1ee3c cu00e1i tiu1ebfng cu00f3 u201ccu00f3 phu1ea7n hu00f9n vu1ed1n cu1ee7a anh Nu0103mu201d lu00e0 u0111u01b0u1ee3c. Cu00e1i vu1ecf bu1ecdc sale nhu01b0 thu1ebf nu00e2ng Nu0103m Cam tu1eeb mu1ed9t tu00ean tu1ed9i phu1ea1m lu00ean hu00e0ng u201cu0111u1ea1i giau201d, uy thu1ebf bu1ea3n thu00e2n ngu00e0y cu00e0ng u0111u01b0u1ee3c cu1ee7ng cu1ed1, thanh danh lu1eaby lu1eebng. Sau lu1ea7n cu1ea3i tu1ea1o, mu1ed1i quan liêu hu1ec7 cu1ee7a Nu0103m Cam vu1edbi giang hu1ed3 u0111u1ea5t Bu1eafc cu00e0ng thu00eam khu0103ng khu00edt. u0110u1ec3 du1ecdn u0111u01b0u1eddng, Thu1eafng u201ctu00e0i du1eaduu201d mu1eddi Nu0103m Cam cu00f9ng bu1ed9 su1eadu gu1ed3m Long u201cu0111u1ea7u u0111inhu201d, Hiu1ec7p u201cphu00f2 mu00e3u201d, Hu1ed3 Viu1ec7t Su1eed ra Bu1eafc lu1eadp ku1ebf hou1ea1ch liu00ean minh. Thu1eafng u0111u01b0a cu1ea3 u0111u00e1m nu00e0y xuu1ed1ng casino u0110u1ed3 Su01a1n u0111u1ec3 hu1ecdc tu1eadp khiếp nghiu1ec7m, ru1ed3i xuu1ed1ng Hu1ea3i Phu00f2ng theo lu1eddi mu1eddi cu1ee7a Dung Hu00e0 u0111u1ec3 u0111u00e1m em u00fat u0111u1ea5t cu1ea3ng ra mu1eaft u00f4ng tru00f9m Nu0103m Cam. Thu1eafng phu00e1c thu1ea3o mu1ea1ng lu01b0u1edbi cu00e1 u0111u1ed9 bu00f3ng u0111u00e1 Hu00e0 Nu1ed9i-Hu1ea3i Phu00f2ng-Su00e0i Gu00f2n, vu00e0 tu1ea5t nhiu00ean nhu00e2n vu1eadt su1ed1 mu1ed9t cu1ee7a u0111u01b0u1eddng du00e2y nu00e0y khu00f4ng ai khu00e1c hu01a1n lu00e0 u201cphu00f9 thu1ee7yu201d Thu1eafng u201ctu00e0i du1eaduu201d. Tiu1ec1m nu0103ng khổng lồ lu1edbn cu1ee7a nghu1ec1 tu1ed5 chu1ee9c cu00e1 u0111u1ed9 bu00f3ng u0111u00e1 u0111u00e3 mu00ea hou1eb7c Nu0103m Cam tru01b0u1edbc lúc u0111i hu1ecdc tu1eadp cu1ea3i tu1ea1o, nhu01b0ng vu1ed1n thu1eadn tru1ecdng y thu mu00ecnh quan lại su00e1t u0111u1ec3 chu1edd thu1eddi cu01a1.

Xem thêm:

Bu1ea3y Viu1ec7t Vu1ee5 u00e1n 2 mu1ea1ng ngu01b0u1eddi Tu1ed1i u0111u00f3, Phan Lu00ea Su01a1n (SN 1976, lu00e0 Trung su0129 Cu1ea3nh su00e1t hu00ecnh su1ef1 - Cu00f4ng an TP. Hu1ed3 Chu00ed Minh) ngu1ed3i nhu1eadu cu00f9ng mu1ed9t su1ed1 bu1ea1n u1edf quu00e1n Cu1ea5m Chu1ec9 su1ed1 4 u0111u01b0u1eddng Hu1ea3i Triu1ec1u (quu1eadn 1). Nguyu1ec5n Hu1eefu Thu1ecbnh, nam nhi cu1ee7a Thu1ecd u201cu0111u1ea1i u00fayu201d cu00f9ng vu00e0i ngu01b0u1eddi bu1ea1n ngu1ed3i bu00e0n ku1ebf phu00eda gu1ea7n u0111u01b0u1eddng Nguyu1ec5n Huu1ec7, cu00e1ch bu00e0n cu1ee7a Phan Lu00ea Su01a1n khou1ea3ng khu00f4ng xa. Du00f9 cu00f2n ru1ea5t nhu1ecf tuu1ed5i nhu01b0ng Thu1ecbnh, gu1ecdi Nu0103m Cam bu1eb1ng u00f4ng vu00e0 su1edbm tu1ecf ra bu1ea5t cu1ea7n u0111u1eddi, hu1ecdc lu1ed1i su1ed1ng buu00f4ng thu1ea3, phu00f3ng tu00fang cu1ee7a giu1edbi tru1ebb. Ban ngu00e0y Thu1ecbnh cu00f9ng cu00e1c bu1ea1n mu00ecnh su1ed1ng du1eadt du1edd, hou1eb7c thu mu00ecnh trong phu00f2ng ngu1ee7, cuu1ed9c su1ed1ng cu1ee7a gu00e3 thanh niu00ean mu1edbi vu00e0o u0111u1eddi nu00e0y chu1ec9 thu1eadt su1ef1 bu1eaft u0111u1ea7u khi mu00e0n u0111u00eam buu00f4ng xuu1ed1ng. Lu1ed1i su1ed1ng khu00e1c thu01b0u1eddng u0111u00f3 bu1eaft ru1ec5 trong tu00e2m hu1ed3n Thu1ecbnh do u1ea3nh hu01b0u1edfng cu1ee7a phụ vương vu00e0 u0111u1ea1i gia u0111u00ecnh Nu0103m Cam. u0110i chu01a1i thu00e2u u0111u00eam, chu1eb3ng vu1edbi mu1ee5c u0111u00edch gu00ec cu1ea3, ngou00e0i thu1ecfa mu00e3n nhu cu1ea7u la cu00e0 tu1ea1o u1ea5n tu01b0u1ee3ng cu00e1 nhu00e2n bu1eb1ng nhu1eefng lu1ea7n quu1eady phu00e1. Tu1eeb Anh Kiu1ec7t lu00e0 mu1ed9t gu00e3 ou1eaft nhỏ bu1ea1n cu1ee7a Thu1ecbnh u0111u1ebfn sau, ru1ecdi trộn u0111u00e8n vu00e0o mu1eb7t Phan Lu00ea Su01a1n. Thu1ea5y khu00f3 chu1ecbu nu00ean Su01a1n u0111u1ee9ng du1eady gu00e2y su1ef1: u201cMu1eb9! Mu00e0y lu00e0 thu1eb1ng nu00e0o vu1eady!u201d. Thu1ecbnh u0111u1ee9ng du1eady, bu01b0u1edbc u0111u1ebfn gu1ea7n Su01a1n: u201cCu00f2n mu00e0y lu00e0 thu1eb1ng nu00e0o!u201d Su01a1n u0111u1eadp chai bia, tu00e1t vu00e0o mu1eb7t Thu1ecbnh: u201cThu1eb1ng nu00e0o hu1ea3?u201d. Hai tu00ean u0111i xe pháo vu1eeba nhu1ea3y ra lu00e3nh luu00f4n mu1ed9t cu00fa u0111u00e1 nhu01b0 tru1eddi giu00e1ng cu1ee7a Su01a1n, u00f4m bu1ee5ng ngu1ed3i tu1ea1i chu1ed7. Su01a1n u0111u1ea1p luu00f4n chiu1ebfc xe u0111u1ed5 ku1ec1nh ra u0111u01b0u1eddng. Tu00ean bu1ecb u0111u00e1 nhu0103n nhu00f3 nu00f3i: u201cMu00e0y khu00f4ng biu1ebft tao lu00e0 ai hu1ea3? Mu00e0y cu00f3 ngon u1edf u0111u00e2y chu1edd tao!u201d. Su01a1n thu00e1ch thu1ee9c: u201cu1eea, tao su1ebd u1edf u0111u00e2y chu1edd coi tu1ee5i bu00e2y cu1ee1 nu00e0ou201d. Nu0103ng - tu00ean giang hu1ed3 lu1ecdc lu00f5i, em ruu1ed9t Du0169ng u201cchu00f9au201d, nhu1eadn ra Thu1ecbnh lu00e0 con cu1ee7a Thu1ecd u201cu0111u1ea1i u00fayu201d nu00ean u0111u00e3 vu1ed9i khuyu00ean: u201cTu1ee5i nu00e0y du1eef lu1eafm u0111u00f3, u0111u1eebng giu1ee1n chu01a1i nghen anh Su01a1n! Anh vu1ec1 u0111iu201d. Nhì cu1eb7p phái mạnh nu1eef bu1ea1n cu1ee7a Su01a1n su1ee3 tai bay vu1ea1 giu00f3 cu0169ng vu1ed9i cu00e1o tu1eeb.
Thu1ecd u0111u1ea1i u00fay. Bu00e0n tiu1ec7c 9 ngu01b0u1eddi chu1ec9 cu00f2n 5, trong u0111u00f3 cu00f3 Su01a1n vu00e0 Phu1ea1m Phu01b0u1edbc Hu01b0ng (cu0169ng lu00e0 chiu1ebfn su0129 cu00f4ng an). Thu1ecbnh chu1ea1y ra ngou00e0i, vu1eeba tu00ecm tru1ee3 thu1ee7 trong nhu00f3m bu1ea1n bu00e8 lau nhau lu00f3c nhu00f3c, vu1eeba gu1ecdi u0111iu1ec7n mang lại Bu1ea3y Viu1ec7t, u0111u1ec7 tu1eed ruu1ed9t cu1ee7a Nu0103m Cam u0111ang nhu1eadu vu1edbi Thu1ecd u201cu0111u1ea1i u00fayu201d cu1ea7u cu1ee9u. Sau u0111u00f3, Bu1ea3y Viu1ec7t, Thu1ecd u201cu0111u1ea1i u00fayu201d du1eabn u0111u00e0n em với hung khu00ed theo Thu1ecbnh chu1ec9 u0111u01b0u1eddng tu1edbi quu00e1n Cu1ea5m Chu1ec9. Tu1ea1i u0111u00e2y, mu1ed9t cuu1ed9c u1ea9u u0111u1ea3 u0111u00e3 diu1ec5n ra u0111u1eabm mu00e1u, phe Bu1ea3y Viu1ec7t, Thu1ecd u201cu0111u1ea1i u00fayu201d cu1eady thu1ebf u0111u00f4ng ngu01b0u1eddi vào lu00fac hu1ed7n chiu1ebfn u0111u00e3 lu1ea5y mu1ea1ng 2 chiu1ebfn su0129 cu00f4ng an, vào u0111u00f3 cu00f3 Trung su0129 Phan Lu00ea Su01a1n. Cu00f2n Thu1ecd u201cu0111u1ea1i u00fayu201d bu1ecb u0111u1ed3ng bu1ecdn u0111u00e2m nhu1ea7m cu0169ng phu1ea3i u0111i cu1ea5p cu1ee9u. Sau khi gu00e2y u00e1n, nhu00f3m cu00f4n u0111u1ed3 bu1ecf tru1ed1n khu1ecfi hiu1ec7n tru01b0u1eddng. Bu1ea3y Viu1ec7t chu1edf Kim Anh tu1edbi quu00e1n Tu00e2n Hu1ea3i Vu00e2n (su1ed1 162 Nguyu1ec5n Tru00e3i) gu1eb7p Hiu1ec7p u201cphu00f2 mu00e3u201d vu00e0 ku1ec3 lu1ea1i tou00e0n bu1ed9 su1ef1 viu1ec7c u0111u00e3 xu1ea3y ra. Sau khi biu1ebft 2 nu1ea1n nhu00e2n tu1eed vong u0111u1ec1u lu00e0 chiu1ebfn su0129 cu00f4ng an, Hiu1ec7p tu1ee9c tu1ed1c gu1ecdi u0111iu1ec7n mang đến Nu0103m Cam u0111ang u1edf Hu00e0 Nu1ed9i. Hiu1ec7p u201cphu00f2 mu00e3u201d bu1ea5m su1ed1 gu1ecdi Nu0103m Cam liu00ean tu1ee5c nhu01b0ng khu00f4ng liu00ean lu1ea1c u0111u01b0u1ee3c vu00ec thu1eddi u0111iu1ec3m u0111u00f3 Nu0103m Cam u0111ang nu1eb1m cu1ea1nh cu00f4 hu1ecdc viu00ean tru01b0u1eddng mu00faa xinh nhu01b0 mu1ed9ng trong khu00e1ch su1ea1n LasVegas su1ed1 07 Lu00ea Vu0103n Hu01b0u (Hu00e0 Nu1ed9i). Tu1edbi su00e1ng hu00f4m sau, Nu0103m Cam mu1edf mu00e1y vu00e0 nhu1eadn u0111u01b0u1ee3c lu1eddi nhu1eafn cu1ee7a Hiu1ec7p: u201cBa gu1ecdi u0111iu1ec7n vu1ec1 ngay, nhu00e0 cu00f3 chuyu1ec7n, gu1ecdi cha tu1eeb khuya tu1edbi giu1edd khu00f4ng u0111u01b0u1ee3c!u201d. Nu0103m Cam vu1ed9i gu1ecdi mang lại Hiu1ec7p, y biu1ebft nu1ebfu khu00f4ng cu00f3 chuyu1ec7n tru1ecdng u0111u1ea1i, chu1eb3ng ai vào gia u0111u00ecnh y lu1ea1i gu1ecdi u0111iu1ec7n trong lu00fac nu1eeda u0111u00eam. Hiu1ec7p u201cphu00f2 mu00e3u201d ku1ec3 lu1ea1i vu1ee5 u0111u00e1nh nhau u1edf quu00e1n Cu1ea5m Chu1ec9 du1eabn u0111u1ebfn u00e1n mu1ea1ng lu00e0m 2 ngu01b0u1eddi chu1ebft. Nu0103m Cam tou00e1t mu1ed3 hu00f4i lu1ea1nh. Y lu1eadt u0111u1eadt tu00ecm chu1ee7 khu00e1ch su1ea1n u0111u1eb7t vu00e9 mu00e1y cất cánh vu1ec1 Su00e0i Gu00f2n. Cu00f2n nu1eefau2026 Lu00ca Vu0168 u2013 THu1ee6Y SINH u2013 PHu1ea0M TRu01afu1edcNG/PLVN