Các bệnh dịch lây qua con đường tình dục (BLQĐTD) là những bệnh nhưng tác nhân viral từ bạn này sang người khác trong quá trình giao phù hợp (quan hệ tình dục), hoàn toàn có thể là giao hợp dương vật - âm đạo, cậu nhỏ - hậu môn, hoặc dương vật - miệng. Các bệnh LQĐTD không chỉ lây truyền qua quan hệ tình dục tình dục ngoài ra qua người mẹ truyền cho con khi tất cả thai, lúc cho nhỏ bú và qua những dụng chũm tiêm, chích và da.

Các căn bệnh LQĐTD là một trong những vấn đề y tế và xã hội rất lớn ở vn và những nước trên ráng giới. Theo thống kê, hàng năm có tầm khoảng 50.000 bệnh nhân đến xét nghiệm và chữa bệnh ở các cơ sở dữ liệu, mà lại số bạn mắc bệnh dịch thực sự mong tính vào khoảng 500.000 người.

Bài viết liên quan